Enkele uitvoeringsorganisaties hebben een tijd geleden een community opgericht, met als hoofddoel het standaardiseren van de lokale belastingprocessen. Ondertussen groeit bij gemeenten en samenwerkingsverbanden het animo om hierbij aan te sluiten.

Als VYZYR ondersteunen we deze ontwikkelde/gedefinieerde standaard door de bijbehorende stuur- en managementinformatie te leveren.

Sinds 30 november jongstleden zijn wij gestart om hier een versnelling in aan te brengen. Daarbij is de gemeente Amsterdam aanjager van deze versnelling. De eerste producten zijn VYZYR Dashboards met het management als eerste doelgroep. Zodra hier een fundament voor is gevormd, worden de door LLBP vastgestelde KPI’s gevisualiseerd aan de hand van ons VYZYR datawarehouse en met onze Dashboards.