Deze week zal VYZYR BV ook haar standaard opleveren bij BsGR in Leiden. Direct aansluitend beginnen we bij Belastingsamenwerking Rivierenland om ook daar onze bewezen middleware naast ons BI-instrumentarium neer te zetten. Steeds meer van onze klanten willen aansluiten bij de groeiende, landelijke standaard om zo meer in control te komen met betrouwbare, beschikbare stuurinformatie.

Door aan te sluiten op onze datamarts, krijgen klanten snelle toegang tot actuele stuurinformatie. Elke nacht worden nietszeggende gegevens uit alle belastingprocessen (heffen /innen /bezwaarschriften /kwijtschelding /p&c /enz, maar ook de basisgegevens) omgevormd tot cruciale stuurinformatie. Door alleen de wijzigingen van de afgelopen dag te betrekken, verlopen deze ETL processen razendsnel en worden operationele processen nooit verstoord. Dit gebeurt vanuit een standaardarchitectuur waar betrouwbaarheid een van de belangrijkste kaders vormt (juistheid/tijdigheid/volledigheid).