VyZyr® belastingen

VyZyr® Belastingen is het concept waarmee wij alle  benodigde informatie leveren om uw bedrijfsprocessen rondom Lokale Belastingen te besturen. Dit wil zeggen, wij leveren voor uw gehele organisatie onze BI-tool VyZyr®, wij verzorgen de transformatie van uw gegevens naar informatie (onze Transformatielaag) en daarnaast verzekeren wij u de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie (door een veeltal aan geautomatiseerde controleprocessen).

Met deze optie bent u in staat om te allen tijde aan elke vrager en vanuit elke invalshoek informatie te leveren over uw belastingproces. Bovendien beschikken wij over de instrumenten om het proces te verlengen naar begroting en afdracht, zodat ook deze processtappen geïntegreerd kunnen worden in de subadministratie belastingen.

Voordelen

Toegankelijk voor iedereen

Geen herhaalde investering in verschillende koppelingen

Abonnementen met dagelijkse support met de experts

Landelijke standaard (aansluitend bij LLBP)

Zonder restricties op het aantal gebruikers binnen één klantomgeving

Laagdrempelig en veelzijdig als geen enkele BI software

Wat mag u verwachten?

Met VyZyr® Belastingen krijgt u de beschikking over alle standaardinzichten rondom het proces “Lokale Belastingen”. Dit wil zeggen, u heeft geen rapportontwikkelaars of BI-software nodig om volledig geïnformeerd te worden over uw belastingprocessen c.a.

Ten eerste worden uw processen opgedeeld in een aantal hoofdprocessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoofdprocessen heffen, innen, evt. waarderen, bezwaar en beroep, bedrijfsvoering, enz… Vanuit deze hoofdprocessen worden eventuele subprocessen benoemd (die voor u van toepassing zijn). Een hoofdproces met bijbehorende subprocessen vormen samen een (integraal) informatiecluster.

Technisch worden naast de transactionele omgeving(en) -zoals de software voor het belastingproces en/of het taxatieproces- standenregisters gevuld per informatiecluster. Dergelijke standenregisters werken als bijwerkregisters. Door periodieke inplanning van de vulling (in de meeste gevallen elke nacht), worden de registers bijgewerkt met de gemuteerde gegevens in het laatste tijdvak (gisteren). Door met uitsluitend de mutaties te werken, vullen de registers zich razendsnel en belasten daarmee uw omgeving nauwelijks.

Standenregisters bevatten detailgegevens met actuele standen. Om inzicht in actuele standen te krijgen, wordt vanuit rapportagedoeleinden dus meestal gebruik gemaakt van deze registers. Voor totaalinzichten, momentopnames of gegevens uit het verleden worden daarnaast rapportagetabellen gebruikt. Deze tabellen bevatten getotaliseerde gegevens, die “bevroren” worden op de datum dat ze gegenereerd worden. Hiermee heeft u altijd een aansluiting op eerdere rapportages en worden rapporten zeer snel gegenereerd.

Het mechanisme is opgezet volgens het principe van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie wordt op deze manier altijd gegarandeerd. Na elke bijwerking wordt de gegenereerde informatie (o.a. met vierkantstelling) getoetst aan de brontabellen uit de transactionele omgevingen. Tevens worden eventuele inconsistenties gelogd en per email verzonden aan ons (voor permanente kwaliteitsverbeteringen).