Gemeente Zoetermeer heeft de opdracht voor het leveren van managementinformatie over het belastingproces gegund aan VYZYR.

VYZYR levert met VyZyr Belastingen een uitgebreide set standaard dashboards, rapportages en werklijsten. Deze zijn en worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klantengroep waartoe nu ook gemeente Zoetermeer behoort. Welkom!

Gemeente Zoetermeer is de tweede VYZYR klant die gebruik maakt van de belastingapplicatie van GouwIT.