Na een meervoudige onderhandse aanbesteding voor Managementinformatie voor Belastingen heeft gemeente Hilversum definitief de opdracht gegund aan VyZyr B.V..

De sluitende informatie die VyZyr levert op basis van haar financiële en heffen-standenregisters en de manier waarop VyZyr klanten betrekt bij het actueel houden van de standaard VyZyr Belastingen waren belangrijk in de keuze van het Team Gegevenshuis van gemeente Hilversum voor VyZyr.

VyZyr Belastingen haalt gegevens uit Centric Belastingen dat door de gemeenten Hilversum en Wijdemeren wordt gebruikt voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen. VyZyr Belastingen verschaft alle benodigde informatie om het belastingproces inzichtelijk te maken, inconsistenties op te sporen en geeft zeer accurate voorspellingen van de opbrengsten.

De landelijke standaard “VyZyr Belastingen” levert informatie voor deelnemers, directie en medewerkers.