GBLT sluit aan bij VYZYR

Onze volgende klant die aansluit is GBLT. GBLT is de belastingsamenwerking Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

In 2011 is GBLT ontstaan als een belastingsamenwerking. GBLT regelt de belastingen voor een aantal organisaties. Zij werken samen met zes gemeenten en vijf waterschappen. Het gaat om de zes gemeenten: Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen;

Vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland.

Door samen te werken is een hogere mate van efficiency te behalen. Slimme dingen samen delen levert betere eindresultaten.

En dit is precies waar VYZYR voor staat. Door een landelijke standaard te ontwikkelen op het gebied van inzicht in belastingprocessen en alle klanten hierbij, via ons klantenportaal, intensief te betrekken, leveren wij de noodzakelijke bouwstenen voor excellerende organisaties.