Enkele uitvoeringsorganisaties hebben een tijd geleden een community opgericht, met als hoofddoel het standaardiseren van de lokale belastingprocessen. Ondertussen groeit bij gemeenten en samenwerkingsverbanden het animo om hierbij aan te sluiten.

Als VYZYR ondersteunen we deze ontwikkelde/gedefinieerde standaard door de bijbehorende stuur- en managementinformatie te leveren.

Sinds 30 november jongstleden zijn wij gestart om hier een versnelling in aan te brengen. Daarbij is de gemeente Amsterdam aanjager van deze versnelling. De eerste producten zijn VYZYR Dashboards met het management als eerste doelgroep. Zodra hier een fundament voor is gevormd, worden de door LLBP vastgestelde KPI’s gevisualiseerd aan de hand van ons VYZYR datawarehouse en met onze Dashboards.

Mijn Gemeente Dichtbij VYZYR
Mijn Gemeente Dichtbij VYZYR

MijnGemeenteDichtbij, de werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, heeft gekozen voor de managementinformatie van VyZyr Belastingen.

MijnGemeenteDichtbij gebruikt sinds 2022 de belastingapplicatie Centric Belastingen. Met VyZyr Belastingen krijgt MijnGemeenteDichtbij inzicht in het volledige proces van gegevensbeheer, WOZ, heffen, bezwaar en beroep tot invordering ten behoeve van de gemeentelijke heffingen van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Geïnteresseerd in VyZyr Belastingen? Neem contact met ons op voor een demo. Wij komen graag bij u langs en een digitale demo is ook mogelijk. Bekijk onze oplossingen voor meer informatie of stuur ons een bericht.

Na een meervoudige onderhandse aanbesteding voor Managementinformatie voor Belastingen heeft gemeente Hilversum definitief de opdracht gegund aan VyZyr B.V..

De sluitende informatie die VyZyr levert op basis van haar financiële en heffen-standenregisters en de manier waarop VyZyr klanten betrekt bij het actueel houden van de standaard VyZyr Belastingen waren belangrijk in de keuze van het Team Gegevenshuis van gemeente Hilversum voor VyZyr.

VyZyr Belastingen haalt gegevens uit Centric Belastingen dat door de gemeenten Hilversum en Wijdemeren wordt gebruikt voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen. VyZyr Belastingen verschaft alle benodigde informatie om het belastingproces inzichtelijk te maken, inconsistenties op te sporen en geeft zeer accurate voorspellingen van de opbrengsten.

De landelijke standaard “VyZyr Belastingen” levert informatie voor deelnemers, directie en medewerkers.

Belastingsamenwerking West-Brabant gunt opdracht Management Informatie Systeem aan VYZYR

VyZyr verwelkomt Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) als nieuwe klant!

Daarmee is BWB de eerste klant van VyZyr die gebruik maakt van de belastingapplicatie #GouwBelastingen. De #inzichten die #VyZyr geeft in het belastingproces zijn uitermate geschikt voor een organisatie als BWB waarin 11 gemeenten uit West-Brabant samenwerken met waterschap Brabantse Delta. Onze landelijke #BusinessIntelligence standaard “VyZyr Belastingen” levert informatie voor deelnemers, directie en medewerkers.


Gemeente Amersfoort gunt tender aan VYZYR

In het voorjaar van 2020 startte de gemeente Amersfoort een marktverkenning voor een BI oplossing voor Lokale Belastingen. In november schreef de gemeente een tender uit en inmiddels mogen wij met trots aankondigen dat wij, #VYZYR, deze tender gewonnen hebben en dat we de gemeente Amersfoort ook bij onze klantenkring mogen verwelkomen.


GBLT sluit aan bij VYZYR

GBLT sluit aan bij VYZYR

GBLT sluit aan bij VYZYR

Onze volgende klant die aansluit is GBLT. GBLT is de belastingsamenwerking Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

In 2011 is GBLT ontstaan als een belastingsamenwerking. GBLT regelt de belastingen voor een aantal organisaties. Zij werken samen met zes gemeenten en vijf waterschappen. Het gaat om de zes gemeenten: Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen;

Vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland.

Door samen te werken is een hogere mate van efficiency te behalen. Slimme dingen samen delen levert betere eindresultaten.

En dit is precies waar VYZYR voor staat. Door een landelijke standaard te ontwikkelen op het gebied van inzicht in belastingprocessen en alle klanten hierbij, via ons klantenportaal, intensief te betrekken, leveren wij de noodzakelijke bouwstenen voor excellerende organisaties.


Gemeente Tilburg vanaf nu ook klant van VyZyr Belastingen

De gemeente Tilburg heeft -na een uitgebreide Proof of Concept, het vertrouwen uitgesproken om VYZYR Belastingen te gebruiken als Intelligence software.

We hebben al een stuk van de prettige samenwerking mogen proeven in het voortraject en verheugen ons op een mooie, duurzame samenwerking!

Het VYZYR team


De Regionale Belasting Groep kiest ook voor VyZyr Belastingen

Vandaag heeft de Regionale Belasting Groep (onze eerste klant), ook gekozen voor uitbreiding naar de landelijk groeiende VYZYR standaard op het gebied van Lokale Belastingen.

Hiermee krijgt de belastingsamenwerking uit Schiedam ook toegang tot onze centraal onderhouden wijze van informatieverschaffing. Tevens sluit de RBG hiermee aan bij de klantengroep die deze standaard richting geeft vanuit ons gebruikersportaal.

Naast de flexibiliteit, die VyZyr® biedt aan de organisatie om eigen inzichten te creëren, wordt er nu alvast een complete set aan management- en stuurinformatie toegevoegd. Deze set bestaat op het moment van schrijven uit meer dan 35 standenregisters!

Het abonnement op onze standaard verzekert de RBG van een volledige basis van waaruit steeds gecontroleerde, juiste, volledige en tijdige informatie geleverd wordt…


Gemeente Ede neemt vanaf april 2019 volledige VYZYR pakket af.

Ook de gemeente Ede heeft gekozen voor de meeste uitgebreide VYZYR dienstverlening. Vanaf april 2019 zal informatie over gemeentebelastingen en processturing voor de gemeente Ede en de gemeente Rhenen gegenereerd worden met onze systemen.


Steeds meer VyZyr® klanten kiezen voor onze meest uitgebreide dienstverlening

Deze week zal VYZYR BV ook haar standaard opleveren bij BsGR in Leiden. Direct aansluitend beginnen we bij Belastingsamenwerking Rivierenland om ook daar onze bewezen middleware naast ons BI-instrumentarium neer te zetten. Steeds meer van onze klanten willen aansluiten bij de groeiende, landelijke standaard om zo meer in control te komen met betrouwbare, beschikbare stuurinformatie.

Door aan te sluiten op onze datamarts, krijgen klanten snelle toegang tot actuele stuurinformatie. Elke nacht worden nietszeggende gegevens uit alle belastingprocessen (heffen /innen /bezwaarschriften /kwijtschelding /p&c /enz, maar ook de basisgegevens) omgevormd tot cruciale stuurinformatie. Door alleen de wijzigingen van de afgelopen dag te betrekken, verlopen deze ETL processen razendsnel en worden operationele processen nooit verstoord. Dit gebeurt vanuit een standaardarchitectuur waar betrouwbaarheid een van de belangrijkste kaders vormt (juistheid/tijdigheid/volledigheid).