VYZYR levert Data Science aan Belastingen Amsterdam

Sinds bijna 6 jaar biedt VYZYR aan Belastingen Amsterdam scherpe en heldere inzichten via dashboards en andere data visualisaties. In het laatste jaar werkte VYZYR nauw samen met het “data gedreven werken” (DGW) team en samen met de leden van dit team zijn vele nieuwe dashboards ontwikkeld.
Deze inzichten hebben gediend als waardevolle kompassen, die richting hebben gegeven aan werkvoorraden, het opsporen van inconsistenties, het identificeren van fouten, het bepalen van prioriteiten en nog veel meer. In essentie heeft de samenwerking geleid tot een fundament van begrip en vertrouwen. Een fundament om verder te bouwen naar Impact.

Belastingen Amsterdam is één van de stichtende partijen achter de LLBP (Landelijke Lokale Belastingprocessen). Met als doel om voor de -vaak complexe- belastingprocessen een eenduidige, landelijke standaard te creëren. VYZYR levert t.b.v. deze processen de noodzakelijke standaard stuurinformatie en vertaalt de gestelde prestatie-indicatoren (KPI’s) naar heldere inzichten.

Waar inzicht het licht werpt op wat er aan de hand is, daar maakt impact het verschil in hoe we handelen op basis van dat inzicht.

Met de geavanceerde tools en methodologieën van data science kunnen we verder gaan dan ooit tevoren:

• Voorspellende Analyse: Waar traditionele BI-tools vooral terugblikken, stelt data science ons in staat vooruit te kijken. We kunnen trends en patronen identificeren voordat ze zich voordoen, waardoor Belastingen Amsterdam meer kan inspelen op zaken.

• Automatisering en Efficiëntie: Door middel van  geavanceerde algoritmen kunnen we routinematige en tijdrovende taken automatiseren, waardoor medewerkers zich meer kunnen concentreren op de meest relevante zaken.

• Diepgaande Patronenherkenning: Data science kan verborgen patronen en correlaties in grote datasets onthullen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten die voorheen onopgemerkt bleven.

• Geoptimaliseerde Besluitvorming: Met een gedetailleerder en genuanceerder begrip van de data kan de organisatie slimmere, snellere en meer geïnformeerde beslissingen nemen die directe positieve gevolgen hebben voor burgers en bedrijven.

Door deze verschuiving van inzicht naar impact, hoeft Belastingen Amsterdam niet alleen op feiten gebaseerde beslissingen te nemen, maar kan nu ook tastbare veranderingen teweegbrengen door invloed uit te oefenen voordat het feit zich gemanifesteerd heeft.


Gemeente Zoetermeer treedt toe tot de VYZYR-community

Gemeente Zoetermeer heeft de opdracht voor het leveren van managementinformatie over het belastingproces gegund aan VYZYR.

VYZYR levert met VyZyr Belastingen een uitgebreide set standaard dashboards, rapportages en werklijsten. Deze zijn en worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klantengroep waartoe nu ook gemeente Zoetermeer behoort. Welkom!

Gemeente Zoetermeer is de tweede VYZYR klant die gebruik maakt van de belastingapplicatie van GouwIT.