VyZyr® Belastingen.

Wij ontzorgen u graag

VyZyr® Belastingen is het concept waarmee wij u alle informatie leveren die u nodig heeft om uw bedrijfsprocessen rondom Lokale Belastingen te besturen. Dit wil zeggen, wij leveren voor uw gehele organisatie onze BI-tool VyZyr®, wij verzorgen de transformatie van uw gegevens naar informatie (onze Transformatielaag) en daarnaast verzekeren wij u de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie (door een veeltal aan geautomatiseerde controleprocessen).

Met deze optie bent u in staat om te allen tijde aan elke vrager en vanuit elke invalshoek informatie te leveren over uw belastingproces. Bovendien beschikken wij over de instrumenten om het proces te verlengen naar begroting en afdracht, zodat ook deze processtappen geïntegreerd kunnen worden in de subadministratie belastingen.

Ontzorgd met VyZyr® Belastingen.

  • Geen databasekennis nodig

  • Alle bedrijfsinzichten altijd beschikbaar

  • Consistent

  • Landelijke standaard

  • Juist en volledig

  • Snel

  • Geen onvoorziene kosten (fixed price)

  • Toekomstbestendig

  • Ondersteuning en advies

  • Centrale updates/onderhoud

Wat mag u verwachten?

Met VyZyr® Belastingen krijgt u de beschikking over alle standaardinzichten rondom het proces “Lokale Belastingen”. Dit wil zeggen, u heeft geen rapportontwikkelaars of BI-software nodig om volledig geïnformeerd te worden over uw belastingprocessen c.a.

En hoe werkt dat?

Informatieclusters

Ten eerste worden uw processen opgedeeld in een aantal hoofdprocessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoofdprocessen heffen, innen, evt. waarderen, bezwaar en beroep, bedrijfsvoering, enz… Vanuit deze hoofdprocessen worden eventuele subprocessen benoemd (die voor u van toepassing zijn). Een hoofdproces met bijbehorende subprocessen vormen samen een (integraal) informatiecluster.

Standenregisters

Technisch worden naast de transactionele omgeving(en) -zoals de software voor het belastingproces en/of het taxatieproces- standenregisters gevuld per informatiecluster. Dergelijke standenregisters werken als bijwerkregisters. Door periodieke inplanning van de vulling (in de meeste gevallen elke nacht), worden de registers bijgewerkt met de gemuteerde gegevens in het laatste tijdvak (gisteren). Door met uitsluitend de mutaties te werken, vullen de registers zich razendsnel en belasten daarmee uw omgeving nauwelijks.

Rapportagetabellen

Standenregisters bevatten detailgegevens met actuele standen. Om inzicht in actuele standen te krijgen, wordt vanuit rapportagedoeleinden dus meestal gebruik gemaakt van deze registers. Voor totaalinzichten, momentopnames of gegevens uit het verleden worden daarnaast rapportagetabellen gebruikt. Deze tabellen bevatten getotaliseerde gegevens, die “bevroren” worden op de datum dat ze gegenereerd worden. Hiermee heeft u altijd een aansluiting op eerdere rapportages en worden rapporten zeer snel gegenereerd.

Betrouwbaarheid

Het mechanisme is opgezet volgens het principe van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie wordt op deze manier altijd gegarandeerd. Na elke bijwerking wordt de gegenereerde informatie (o.a. met vierkantstelling) getoetst aan de brontabellen uit de transactionele omgevingen. Tevens worden eventuele inconsistenties gelogd en per email verzonden aan ons (voor permanente kwaliteitsverbeteringen).

VyZyr arch

Geïnteresseerd in VYZYR?

Heeft u al over ons gehoord? Of heeft de informatie op onze website u nieuwsgierig gemaakt over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij laten u graag zien hoe VYZYR uw organisatie meer “In Control” brengt met juiste, tijdige en volledige informatie.

Contact