VyZyr® Belastingen

Uitzicht op Inzicht

Sinds de oprichting in 2017 heeft VYZYR zichzelf gevestigd als een betrouwbare partner in het leveren van BI-oplossingen voor lokale overheden, met een volledige focus op lokale belastingen.
Door onze geavanceerde BI-tools en expertise hebben we vele lokale overheden geholpen om van ongestructureerde gegevens naar betekenisvolle inzichten te gaan.

Ons credo, “Uitzicht op Inzicht“, is niet zomaar een slogan. Het vormt de kern van onze benadering en filosofie. De missie van VYZYR is om van gegevenssets tot heldere inzichten te komen die acties stimuleren. In de complexe  wereld van gemeentelijke belastingen kunnen deze inzichten innovaties teweegbrengen in de manier waarop diensten worden geleverd, beslissingen worden genomen en waarde wordt gecreeerd voor burgers en bedrijven.

Onze klanten nemen daarom geen producten of bij VYZYR, maar lnzicht. Met ons dynamische team zorgen we voor een “in-control” gevoel door steeds eenduidige, maar vooral sluitende, juiste en actuele informatie te leveren. Onze visie is dat we vanuit een centrale, landelijke standaard heel Nederland kunnen helpen vanuit een centraal expertisecentrum. Lokale complexiteit transformeren we tot een centraal standaard inzicht,  waarmee we alle VYZYR klanten kunnen helpen.

Hiermee bent u in staat om te allen tijde aan elke vrager en vanuit elke invalshoek informatie te leveren over uw lokale belastingproces. Bovendien beschikken wij over de instrumenten om het proces te verlengen naar begroting en afdracht, zodat ook deze processtappen geïntegreerd kunnen worden in de subadministratie belastingen.

Voordelen

Toegankelijk voor iedereen

Geen herhaalde investering in verschillende koppelingen

Abonnementen met dagelijkse support met de experts

Landelijke standaard (aansluitend bij LLBP)

Zonder restricties op het aantal gebruikers binnen één klantomgeving

Laagdrempelig en veelzijdig als geen enkele BI software

Wat mag u verwachten?

Met VyZyr® Belastingen krijgt u de beschikking over alle standaardinzichten rondom het proces “Lokale Belastingen”. Dit wil zeggen, u heeft geen rapportontwikkelaars of BI-software nodig om volledig geïnformeerd te worden over uw belastingprocessen c.a.

Ten eerste worden uw processen opgedeeld in een aantal hoofdprocessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoofdprocessen heffen, innen, evt. waarderen, bezwaar en beroep, bedrijfsvoering, enz… Vanuit deze hoofdprocessen worden eventuele subprocessen benoemd (die voor u van toepassing zijn). Een hoofdproces met bijbehorende subprocessen vormen samen een (integraal) informatiecluster.

Technisch worden naast de transactionele omgeving(en) -zoals de software voor het belastingproces en/of het taxatieproces- standenregisters gevuld per informatiecluster. Dergelijke standenregisters werken als bijwerkregisters. Door periodieke inplanning van de vulling (in de meeste gevallen elke nacht), worden de registers bijgewerkt met de gemuteerde gegevens in het laatste tijdvak (gisteren). Door met uitsluitend de mutaties te werken, vullen de registers zich razendsnel en belasten daarmee uw omgeving nauwelijks.

Standenregisters bevatten detailgegevens met actuele standen. Om inzicht in actuele standen te krijgen, wordt vanuit rapportagedoeleinden dus meestal gebruik gemaakt van deze registers. Voor totaalinzichten, momentopnames of gegevens uit het verleden worden daarnaast rapportagetabellen gebruikt. Deze tabellen bevatten getotaliseerde gegevens, die “bevroren” worden op de datum dat ze gegenereerd worden. Hiermee heeft u altijd een aansluiting op eerdere rapportages en worden rapporten zeer snel gegenereerd.

Het mechanisme is opgezet volgens het principe van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie wordt op deze manier altijd gegarandeerd. Na elke bijwerking wordt de gegenereerde informatie (o.a. met vierkantstelling) getoetst aan de brontabellen uit de transactionele omgevingen. Tevens worden eventuele inconsistenties gelogd en per email verzonden aan ons (voor permanente kwaliteitsverbeteringen).