Sinds 1996 ervaring binnen de lokale overheden…

Wij ontzorgen u graag op het vlak van uw informatiebehoefte lokale overheidsprocessen (overheidsfinanciën, belastingheffing en -inning,  WOZ, basisadministraties, enz.).

Oplossingen

onze dienstverlening

Producten

onze software

Waar zijn wij actief?

(klik op een gemeente voor meer informatie)

Waterschap

Gemeente

Gemeente + Waterschap